De Zorg Service Groep

Waar wij voor staan

De Zorg Service Groep heeft als missie een gebruiksvriendelijk en transparant cliëntinformatiesysteem aan te bieden die huidige wet-en regelgeving en contracteisen borgt binnen het primaire proces van de ambulante GGZ binnen Nederland.

Een veranderend werkveld vraag om een nieuw type EPD

De wereld van de GGZ professionals is sinds 2012 ingrijpend veranderd. Het aantal materiële controles en externe verantwoordingen is drastisch toegenomen en daarmee ook de financiële risico’s.

Wat betekent dit voor u?

Therapeuten en bestuurders worden dagelijks geconfronteerd met een veelheid aan regels en voorschriften. Denk aan de eisen aan de verwijzing, de directe tijd van de regiebehandelaar, het inregelen van verplichte MDO’s als de regiebehandelaar geen klinisch psycholoog of psychiater is etc etc. Deze regels verschillen regelmatig per verzekeraar waardoor het voor veel therapeuten ondoenlijk is deze allemaal na te komen. Het niet nakomen van deze contracteisen leidt echter wel tot grote financiële risico’s, veelal groter dan de marge op de omzet.

Wat kan de Zorg Service Groep hierin betekenen?

De veranderingen en toegenomen risico’s vragen om een nieuw type EPD. De Zorg Service Groep biedt u CIS aan, een compleet en prettig werkend EPD dat u beschermt tegen deze toegenomen risico’s door wet- en regelgeving te borgen in het primaire proces. Het systeem beschikt daarnaast over de alle reguliere functies die u van een EPD mag verwachten.

Wie zijn wij

De Zorg Service Groep is opgericht in 2015. Onze medewerkers zijn stuk voor stuk gedreven, enthousiaste, professionals met specialistische ervaring in de automatisering van de geestelijke gezondheidszorg en met praktische ervaring bij implementaties. Bij de ontwikkeling van het CIS (cliënteninformatie systeem) combineert de Zorg Service Groep jarenlange ervaring in de ambulante GGZ met een gedegen kennis van nieuwste technologie.