Goede informatiebeveiliging essentieel in de zorg

Waarom informatiebeveiliging van uw cliëntinformatiesysteem?

Als zorginstelling levert u verantwoorde, vraaggerichte zorg en u krijgt hierin het volste vertrouwen van uw cliënten. Niet alleen voor de zorg over hun welzijn, maar ook de zorg over hun persoonlijke informatie. Daar wilt u net zo zorgvuldig mee omgaan als met de gezondheid en het welzijn van uw cliënten

Deze persoonlijke informatie, opgeslagen in het elektronisch patiëntendossier (EPD), moet beschermd zijn tegen onbevoegd gebruik. De informatie wordt immers door diverse partijen in de zorgketen geraadpleegd, bewerkt, verwerkt en uitgewisseld. Goede informatiebeveiliging is daarom niet alleen essentieel maar wordt ook wettelijk vereist.

Hoe passen wij beveiligingseisen toe binnen eigen organisatie?

  1. Tweetraps verificatie: de gebruiker dient in te loggen door middel van gebruikersnaam/wachtwoord en een sms controle. De sms controle is een extra beveiliging om onbevoegd gebruik te voorkomen.
  2. Het toekennen van rollen binnen de organisatie: zodat informatie toegankelijk die nodig is voor de uitoefening van functie.
  3. Beveiliging van de serverruimte: 7 dagen per week, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar.

NEN7510: informatiebeveiliging in de zorg;
Essentieel als waarborging voor privacy.

De Zorg Service Groep is zich bewust dat u als zorgprofessional met privacygevoelige informatie omgaat.

De beveiliging van ons eigen cliïentinformatiesysteem waarborgt de privacy van deze gegevens conform NEN7510. Deze norm specificeert zowel organisatorische als technische beveiligingseisen. Wij verwachten medio 2018 NEN 7510 gecertificeerd te zijn.

Wilt u meer weten over wat NEN7510 voor uw praktijk inhoud? Bezoek dan de website www.nen.nl.