Kosten

De kostenstructuur is eenvoudig.

Per instelling / praktijk: € 50 ex btw per maand
Per gebruiker: € 50 ex btw per maand

Iemand die de administratie doet of bestuurder, is ook een gebruiker. Ook voor die functies maken we het leven zo eenvoudig mogelijk.

Over het algemeen besparen onze klanten tussen de 30 en 60% op de jaarlijkse kosten van hun EPD. Nog belangrijker is echter dat ze fors besparen op de beheerskosten van het primaire proces doordat CIS regelgeving borgt.

Wat nu als er in CIS iets ontbreekt wat u nodig heb?

Ontbreekt er iets aan CIS wat voor meerdere gebruikers handig, noodzakelijk, belangrijk etc. is, dan ontwikkelen wij dat op onze kosten zodat kan iedereen daar gebruik van kan maken. Wilt u een aanpassing aan CIS die alléén voor u is, dan ontvangt u van ons een kostenopgave.