Hét EPD dat aansluit op de wensen en behoeften van de ambulante GGZ

Cis is hét EPD dat aansluit op de veranderende zorgmarkt

De veranderende zorgmarkt met strengere regelgeving en contracteisen voor u als zorgaanbieder vraagt om een EPD dat al deze eisen borgt. De meeste EPD’s bieden de mogelijkheid om waarschuwingen in te bouwen m.b.t. deze eisen. Er is echter maar één EPD dat ervoor zorgt dat u daadwerkelijk aan alle eisen voldoet: CIS van de Zorg Service Groep.

Een DBC met een te oude verwijsbrief? Niet mogelijk in CIS

Een SGGZ DBC met een GZ-psycholoog als regiebehandelaar zonder MDO aan het begin van de DBC met een klinisch psycholoog of psychiater? Niet mogelijk in CIS

Een DBC met een contractueel uitgesloten primaire diagnose? Niet mogelijk in CIS

Een DBC of BGGZ-product afsluiten met te weinig directe tijd van de regiebehandelaar? Niet mogelijk in CIS

Met CIS haalt u een zeer compleet en innovatief EPD in huis dat 30-60% goedkoper is dan uw huidige EPD

Door de borging van de eisen uit de zorgverzekeringswet en de zorgcontracten wordt terugbetaling voorkomen. Met andere woorden: CIS ontzorgt zodat u zich weer met belangrijke zaken kunt gaan bezighouden: de zorg voor uw cliënten.

Behandel management system

CIS biedt eenvoudig de mogelijkheid om altijd te voldoen aan de actuele wet-en regelgeving en contracteisen.  In elke fase van de DBC wordt gecheckt of voldaan is aan deze regeles en eisen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om:

 • een minimale directe tijd van de regiebehandelaar te garanderen aan het begin van een DBC.
 • er voor te zorgen dat de huisartsenbrief altijd wordt verstuurd
 • zonder een minimale hoeveelheid totale directe tijd van de regiebehandelaar een DBC niet te kunnen afsluiten

CIS biedt daarnaast direct inzicht in de ROM gegevens zodat deze eenvoudig besproken kunnen worden met de client.

Declaratie & facturatie vanuit hetzelfde systeem

Middels een koppeling met Vecozo kan direct gedeclareerd worden bij verzekeraars en gemeentes. Tevens biedt CIS de mogelijkheid om ongecontracteerde zorg en no-show facturen direct naar de client te sturen, zo gewenst middels email.

Personeel management system

Alle medewerkers van een organisatie worden opgenomen in het personeelsmanagement systeem in CIS. Opgenomen wordt de begin- en eventuele einddatum van de arbeidsovereenkomst, contactgegevens en de werkdagen en uren per week per locatie.

Aan elke medewerker wordt vervolgens een rol toegekend. Deze rol bepaalt tot welke delen van CIS betreffende medewerker toegang heeft. Een medewerker van het secretariaat kan bijvoorbeeld nooit een behandeldossier openen van een cliënt. Voor behandelaren geldt dat hun functie wordt vastgelegd (agb-code).

Al deze informatie is onder meer noodzakelijk voor het contractbeheer, het declaratieverkeer en voor de managementrapportages.

Next level contractbeheer

CIS biedt uitgebreide mogelijkheden om contracten met zorgverzekeraars en gemeentelijke regio’s in te regelen. Per contract kunnen ondermeer de volgende zaken ingeregeld worden:

 • Het beschikbare budget
 • Het maximale gemiddelde DBC tarief
 • Wie regiebehandelaar mag zijn
 • Hoeveel directe regiebehandelaar tijd minimaal vereist is
 • Welke diagnoses wel en niet primair mogen zijn
 • Hoeveel nieuwe DBC’s er per maand geopend mogen worden
 • Hoe oud de verwijsbrief mag zijn bij de start van de DBC
 • Op welke lokaties clienten van een specifieke zorgverzekeraar in behandeling kunnen komen

Integrated Clients Management System

CIS genereert managementinformatie op basis van de registraties van de behandelaren, de personeelsgegevens en de informatie uit de module contractbeheer. Om de organisatie te kunnen sturen zijn direct de volgende rapportages beschikbaar:

 • Bezettingsgraad per behandelaar (per locatie)
 • Effectiviteit van behandelingen (per behandelaar) op basis van
  • CQi
  • ROM
  • Afsluitreden
 • Cliënttevredenheidresultaten van de organisatie en per behandelaar (per te kiezen periode)
 • Productiemonitoren van de organisatie en per verzekeraar of gemeente zodat de budgetuitputting kan worden gevolgd en bijgestuurd
 • De onderhandenwerk situatie
 • Wachtlijst informatie

Eenvoudige externe verantwoording

Met één druk op de knop alle data voor een externe verantwoording produceren? CIS doet het. Zowel voor de maandelijkse productie monitor als de jaarcijfers voor het CBS.